فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

دانلود گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پزشکی،در آزمایشگاه داروسازی

دانلود گزارش کارآموزی پزشکی،در آزمایشگاه داروسازی الگوهاي داروهاي اساسي (مصوبه سازمان بهداشت جهاني) تعداد فرآورده هاي داروئيي در كشورهاي مختلف تفاوت هاي عمده اي دارد. اين تعداد ممكن است به شماره نامعقول 30 هزار فرآروده تجارتي دربرخي كشورها يا به تعداد بسيار كم 20 هزار فرآورده در كشوري ديگر برسد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت داروسازی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت داروسازی شركت داروسازي ثامن، در سال 63 به منظور توليد 12 ميليون انواع فرآورده هاي تزريقي در شهر مشهد، با عنوان شركت سرم سازي ثامن، تاسيس شد و سپس به دليل گسترش فعاليت شركت و توليد تعدادي از انواع محلول هاي تزريقي، علاوه بر توليد انواع سرم به پيشنهاد شركت ثامن و تاييد وزارت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی

دانلود گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی با بیش از 75 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می شود. این مؤسسه فعالیت خود را در سال 1304 تحت وزارت فلاحت و فوائد عامع (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات پیرامون راههای

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

دانلود گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا هدف از فراگیری هر علمی، به کار بستن و استفاده عملی از آن علم برای بهبود زندگی بشر می باشد. دامپزشک از یک سو با تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای دامی به تولید پروتئین و فرآورده های غذایی با منشاء دامی کمک می کند و از سوی دیگر با تشخیص و درمان بموقع و در صورت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش

دانلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشتی حرفه ای در کارخانه داروپخش بهداشت حرفه اي در صنايع داروسازي از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا محصول نهايي توليد شده در كارخانه هاي داروسازي دارويي بوده و مصرف كنندگان آن بيماران مي باشند. بنابراين حفظ شرايط صد درصد بهداشتي مطابق استانداردهاي بين المللي

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی در یک بیمارستان

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی در یک بیمارستان اين پژوهش با بررسي نقش مهندس پزشكي در بيمارستانها و با روش مطالعه پيمايشي ميداني انجام شده و از آنجايي كه پژوهشي كتابخانه اي ميداني بوده جامعه آماري و نمونه آماري نداشته است ولي نتايج بدست آمده نشان دهنده تأثير استفاده از كارشناس مهندس پزشكي در

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در بیمارستان امدادی

دانلود گزارش کارآموزی در بیمارستان امدادی مدیران خدمات بهداشتی درمانی وظایف برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری، استخدام، اجرا و ارزشیابی و کنترل را در سازمان خود به کار می گیرند. مدیران بیمارستان مهارتها و تخصصهای مدیریتی را در جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف و مقاصد سازمان به کار می گیرند. یک مدیر

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان

دانلود گزارش کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي‌شود و از اينرو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل